מערכת אשקלונים | צילום: יח"צ רשות הטבע והגנים, הגן הלאומי

במכתב שיצא בתאריך 06.05.16 לעיריית אשקלון, הודיעה רשות הטבע והגנים כי חוזה ההפעלה בינה לבין עיריית אשקלון בנוגע לגן הלאומי תל אשקלון, יסתיים בתאריך 01.07.06. כפי שנמסר לעירייה בעבר, על פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, אין אפשרות להנחות באתרי רשות הטבע והגנים ללא תשלום מתאים מטעם העירייה.

ברשות הטבע והגנים טוענים כי למרות הפניות הרבות וההסברים לדחיפות העניין מטעמם, עיריית אשקלון לא הביעה שום עניין בהארכת ההסכם או כל דיון בנושא. לפיכך, תחל רשות הטבע והגנים ליידע את הציבור על גביית מחיר מלא גם עבור תושבי העיר לראשונה מזה נחתם ההסכם בין הרשויות בשנת 2000.

מעיריית אשקלון נמסר בתגובה: "אנו מצרים על ההודעה מטעם רשות הטבע והגנים, שכן עיריית אשקלון פועלת להארכת ההסכם בשלושה חודשים. במקביל, תדון העירייה עם נציגי רשות הטבע והגנים, על האפשרות להאריך את ההסכם לתקופה ארוכה ובלבד שיתקיימו בו התנאים הטובים ביותר עבור תושבי העיר ובמטרה לשפר את מצבו הפיזי של הגן הלאומי ולהנאתם של המבקרים במקום".