מערכת אשקלונים | צילום: הדמיה רחוב התחייה 

הרשות להתחדשות ממשלתית הודיעה בשבוע שעבר לראש העיר, תומר גלאם, כי אישרה תקציב על סך כחמישה מיליון שקלים עבור ביצוע שני פרויקטים של התחדשות עירונית באשקלון, במתחם אוהד/התחייה ובמתחם בנימין בשכונת גבעת ציון.

על פי התכנון, במתחם בנימין יוקם מתחם מגורים אשר יקלוט 660 יחידות דיור חדשות, במקום 132 יחידות דיור הקיימות היום במגרש המקורי. 660 הדירות החדשות ייבנו ב-12 מבנים בעלי 9-16 קומות. בנוסף, מתחם הבינוי המוצע יאפשר חניה עילית וחניה תת-קרקעית בקומה 1 ויציע חזית מסחרית בדפנות הפונות אל הרחוב הראשי של השכונה החדשה המתוכננת, שכונת 'דרום-מזרח אשקלון' (שכונת 'האצטדיון').

מתחם אהוד-התחייה, בנוי מ-2 תתי מתחמים: תת-מתחם אחד, ממוקם ברחוב התחייה, הרחוב הראשי ממנו נכנסים לשכונת גבעת ציון משדרות בן-גוריון. המתחם ממוקם בסמוך למתחם 'קולנוע אסתר' ההיסטורי המהווה את ליבה של שכונת גבעת ציון. המתחם נכון להיום כולל מבני שיכונים בני 2 קומות המכילים 48 יחידות דיור. הבינוי המוצע אשר קיבל את האישור הראשוני של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית מציע בנייה רוויה שתמוקם בחזית הרחוב אשר תשמש כדופן הכוללת חזית מסחרית.


הדמיה קולנוע אסתר ורחוב אהוד

מתחם המגורים החדש יכיל 6 מבני מגורים בני 9-10.5 קומות מעל קומת מסחר או לובי ומבנים אלה יכילו 264 יחידות דיור חדשות. היות והמתחם הקיים מכיל כבר היום שטחים ציבוריים נרחבים, לא נדרשת קרקע משלימה מחוץ למתחם לשם עמידה בתקן שמאי 21, הקובע את מידת הרווח עבור היזמים. בעורף המתחם ימוקם שטח ציבורי פתוח (שצ"פ) שישמש כגן משחקים עבור ילדי השכונה המתחדשת ויתפקד כחיץ בין מתחם המגורים החדש לבין הבתים צמודי הקרקע מצפון. החניה במתחם תתאפשר במפלס הקרקע בלבד ללא צורך בחניות תת קרקעי.

תת-מתחם שני, זהו מתחם 'קולנוע אסתר' ורחוב אהוד, זהו פרויקט "הליבה" של השכונה, הכולל בתוכו חיבור של 2 מתחמים - מתחם קולנוע אסתר ומתחם אהוד, הכולל היום 64 יחידות דיור.

לאור מיקומו בלב השכונה, למתחם זה חשיבות רבה ליצירת מרכז שכונתי בעל נוכחות משמעותית, המודגשת באמצעות בנייה גבוהה של עד 16 קומות, שילוב שימושי מסחר, מבני ציבור וכיכר ציבורית המובילה לגן משחקים בחלקו הצפוני של המתחם.

על פי התכנון הראשוני שאושר על ידי הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, המתחם יכיל 10 מבני מגורים, בעלי 9-16 קומות מעל קומת מסחר או לובי, כאשר סך היחידות שייבנו במתחם אהוד עומד על 450 יחידות דיור. החניה במקום תתאפשר הן במפלס הקרקע והן בקומת חניון תת קרקעי אחת בלבד.


הדמיה רחוב בנימין

ראש העיר, תומר גלאם: "מהפכת ההתחדשות העירונית יוצאת לדרך! מדובר בבשורה של ממש עבור תושבי השכונה בכלל והרחובות הללו בפרט, שמגיעה לאחר עבודה קשה של הגורמים המקצועיים במינהלת להתחדשות עירונית. הנחיתי להתחיל בתכנון המתחמים באופן מיידי על מנת לקדם את הנושא בהקדם האפשרי".

יו"ר הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, חיים אביטן: "ההתחדשות העירונית הולכת וצוברת תאוצה בכל רחבי הארץ, וההשקעה הכספית הגדולה שלנו בתכנון תאפשר לשכונות ותיקות אשר זקוקות להתחדשות מזה שנים רבות, להפוך לבטוחות ונעימות יותר למגורים. אני מאמין שהשקעתנו תיתן זריקת מרץ לערים הללו, להמשיך ולקדם תהליכי התחדשות עירונית ביתר שאת".

ראש המינהלת להתחדשות עירונית באשקלון, עו"ד גדעון קינג: "האישור שקיבלנו מהרשות הממשלתית להתחדשות עירונית עבור שני מתחמים לפינוי-בינוי, מהווה תחילתו של שינוי משמעותי בהתחדשות העירונית באשקלון, נושא המצוי באופן רציף על שולחנה של הנהגת העיר הנוכחית. אני מקווה ומאמין שאישור זה הינו רק תחילת הדרך ובקרוב יצטרפו אל המתחמים שאושרו פרויקטים נוספים שיחדשו את פניהן של השכונות הוותיקות באשקלון".