ביום שלישי השבוע, דחה בית המשפט המחוזי בבאר שבע תביעה שהוגשה נגד עיריית אשקלון על ידי י. שומרוני, חברה להשקעות ובניה בע"מ. לטענת החברה, ששימשה כקבלן משנה במכרז שהוציאה החברה  הכלכלית לאשקלון, נגרמו לה נזקים בהיקפים אדירים בשל מחדלים, לכאורה, של החברה הכלכלית ובשל היותה זרוע ביצועית של העירייה, טענה החברה כי גם לעירייה חלק אינטגרלי בתביעה.

עיריית אשקלון, באמצעות עו"ד שירן מורלי-אלישע, הגישה בקשה לסילוק התביעה נגדה על הסף, שכן לא הייתה חלק מהמכרז בו זכתה חברת י. שומרוני וכי לא נטלה כל חלק בהתנהלות הנטענת נגד החברה הכלכלית. יתרה מכך, בתביעה אין כל התייחסות לעילה נגד העירייה וכי בהיעדר היות העירייה צד להסכם בין הצדדים, ולאור כך שצורפה לתביעה משיקולים שאינם ענייניים ביקשה העירייה לדחות את התביעה נגדה.

בפסק הדין נמסר כי לאחר שקלול טענות הצדדים מצא שופט בית המשפט המחוזי בבאר שבע, יעקב פרסקי, כי דין התביעה נגד עיריית אשקלון להידחות על הסף. לדבריו, אין מחלוקת שהעירייה מינתה, כדין, את החברה הכלכלית, אלא שמדובר בגורם משפטי נפרד ונבדל. כמו כן הוסיף השופט כי גם העובדה לפיה גורמים בעירייה ניסו לפשר במחלוקת שבין חברת י. שומרוני לבין החברה הכלכלית אינה מקנה עילה משפטית לחיוב העירייה.

לדברי השופט, מתגובת התובעת ניתן למצוא כי צירפה את העירייה לתביעה כגורם שהינו "כיס עמוק" מחשש שהחברה הכלכלית לא תוכל לפרוע את התביעה ככל שתתקבל, זאת למרות שלא הונחה תשתית עובדתית, לכאורה, לקשיים של החברה הכלכלית לשלם את פסק הדין אם תחוייב.

כמו כן הורה השופט לתובעת לשלם את הוצאות העירייה בבקשה בסכום כולל של 5,000 שקלים.