מערכת אשקלונים | צילום: הדמיית הפרויקט, אפגד 

הוועדה המחוזית הודיעה החודש כי היא דוחה את ההתנגדות שהוגשה בפרויקט גני אפגד באשקלון ומאשרת בנייה של מגדל בגובה 24 קומות. הוועדה המחוזית דחתה את כל סעיפי ההתנגדות ובזאת קיבלה את עמדת הוועדה המקומית ומהנדסת העירייה, אשר תמכו באישור התוכנית והחזיקו בעמדה לפיה הבניין החדש לא רק שאינו פוגע בדיירים הקיימים אלא מיטיב עמם ועם הסביבה.   

הוועדה דחתה את הטענה כי בניית המגדל תביא למפגעי רעש ולכלוך ולהסתרת אור השמש. בהחלטת הוועדה (המצורפת להודעה זו) נכתב כי המבנה החדש, אשר אמור להיות צר באופן משמעותי לעומת התכנון המקורי, "מיטיב עם הדיירים לעניין הנצפות כמו גם תפיסת השטח במגרש". כן מציינת הוועדה כי התוכנית אושרה על ידי יועצי התנועה והסביבה של הוועדה, עומדת בכל הפרמטרים המקובלים בנושא הצללה ותואמה עם המשרד להגנת הסביבה.

הוועדה דוחה את ההתנגדות לפיה המגדל יגרום לבעיות של חוסר פרטיות ולחסימת הנוף לים ומסבירה כי אין בכך שינוי לרעה ביחס לתוכנית המקורית, שכן הבניין המקורי פגיעתו גדולה יותר, ואילו דווקא התכנון החדש משרת את התושבים הקיימים: "המבנה המוצע ייטיב עם דיירי הבניין לעניין ההסתרה (של הנוף)".

עוד דחתה הוועדה את ההתנגדות בדבר ירידת ערך הדירות, ודחתה אף את הטענה לקידום לא תקין של התוכנית בוועדה המחוזית בטרם התקיים דיון בוועדה המקומית (טיעון שנשלל על ידי הוועדה והוכח כחסר בסיס). לאור זאת מחליטה הוועדה לאשר את התוכנית כאמור.

מנכ"ל חברת אפגד, שי הניג, אמר כי "אנו שמחים כי הוועדה המחוזית אימצה את עמדת מהנדסת העיר, הוועדה המקומית וכל הוועדות המקצועיות האחרות שתמכו כולן ללא יוצא מן הכלל בתוכנית. התכנון החדש משפר את מצבם של הדיירים הקיימים ומיטיב עמם - הם ייהנו מנוף רחב יותר לכיוון הים וכן מזרימת אוויר טובה יותר, רוב החניות הורדו אל מתחת לפני השטח. הבניין החדש יכלול שטח ירוק רב יותר לרווחת דיירי הפרויקט והסביבה. כעת עם קבלת האישור נוכל לקדם את בניית המגדל וסיום הבנייה בשכונה".