מערכת אשקלונים | צילום: מקום העבודות במרינה 

החברה הכלכלית החלה בביצוע עבודת תחזוקה שוטפת להרחבת והעמקת פתח המרינה. זאת לטובת העוגנים ולקראת הקיץ כחלק מפעילות להעמקת קשרי החוץ והתיירות של העיר ולטובת העוגנים הקיימים במרינה ואלו הצפויים להגיע בתקופת זאת.  נציין כי בעקבות העבודות נחסם זמנית החוף הצפוני של המרינה ונחפר בור לאגירת החול הנשאב לקראת שינועו להרחבת רצועות החוף של העיר. הציבור מתבקש לשים לב ולא להתקרב למקום בו מבוצעות העבודות.