מערכת אשקלונים | צילום: דוברות משרד החינוך, מתוך הטקס

טקס לקבלת "הסמכה לירוק" של מחוז דרום של משרד החינוך, התקיים ביום שני השבוע. הטקס נערך בסיומה של עבודה מאתגרת בבתי הספר במהלך שנת הלימודים שחלפה. העקרונות המנחים את קבלת ההסמכה בבתי הספר מתבססים על תפיסת עולם מקיימת, במסגרתה מתמקדים בהפחתת צריכה של חשמל, נייר ומים והפרדת פסולת לצרכי מחזור, הכנת פינות האכלה לפרפרים וציפורים לשם שמירה על מגוון המינים, אימוץ אתר בקרבת בית הספר ועוד. 

בטקס נכחו צוותי הוראה, שעמלו על הטמעת עקרונות הקיימות בבתי הספר ובקרב קהילת ההורים, המדריכות בתחום החינוך לקיימות, המפקחות על בתי הספר ועל הוראת המדעים והטכנולוגיה, רכזי חינוך סביבתי, נציגי המשרד להגנת הסביבה ומנהלי מחלקות חינוך ברשויות. בתי הספר שהוסמכו נדרשו להוכיח עשייה בששה תחומים: תכנית לימודים בית ספרית בנושא קיימות, שימוש מושכל במשאבים בתוך בית הספר (מים, נייר, חשמל, תרומה לקהילה, אימוץ אתר), נראות בסביבת בית הספר (שלטים, פחי מחזור, מיכלי איסוף, סביבות למידה המקדמות חינוך לקיימות, הנהגה ירוקה – במסגרתה ממנה בי"ס נאמני סביבה מכיתות ד' עד ו' וכן הכשרת מורים שמשתתפים בהשתלמות מקצועית.    

בטקס קיבלו תעודת הסמכה לירוק 38 גני ילדים מ- 13 רשויות. מתוכם הוסכמו כבתי ספר ירוקים שישה בתי ספר באשקלון: נאות אשקלון, נוף ים א', נוף ים ב', אומנויות יסודי, נווה דקלים ונווה אילן.

מנהלת מחוז הדרום במשרד החינוך, עמירה חיים: "באמצעות הסמכה זו אנו מנחילים לדור הצעיר חינוך ערכי לשמירה על הסביבה כחלק משגרת חיים. בימינו זהו אחד הנושאים הניצבים במעלה סדר העדיפויות הציבורי והחברתי. מחוז דרום מעודד הסמכת מוסדות חינוך ירוקים מגיל הגן ועד תיכון. אני מברכת את כל מי שקיים מהלך אמיץ להטמעת חשיבות הנושא בקרב התלמידים. כל צוות הוראה אשר בחר ליטול על עצמו את הכניסה לתהליך ההסמכה והתמיד בו, ראוי להערכה רבה ויתרה מכך, זוכה להשפיע על חינוך הילדים לאחריות על גורלו של כדור הארץ".