מערכת אשקלונים | צילום: מתוך גן עינב א'

גם גני הילדים באשקלון נערכים לבחירות לכנסת ה-21: בימים האחרונים למדו הילדים בגני החובה בעיר מושגים בנושא כמו: מהי דמוקרטיה, תעמולת בחירות, למה אנחנו צריכים חוקים, פתרון קונפליקטים בדרכי שלום, בניית אמנה חברתית בגן, זיהוי מנהיגים ועוד. 

[pic_8540]
מנהלת מחלקת גני ילדים, ליז כהן: "הלמידה תהווה בסיס לטיפוח הדמוקרטיה בגן ופיתוח דרכי עבודה שיעודדו ילדים וילדות להשתתף בקבלת החלטות ולתפוש עצמם כחלק מקהילה דמוקרטית המחליטה במשותף על אורח החיים ואיכות החיים בגן, תוך הדגשת המסר של אחריות קולקטיבית וסולידריות עם הקבוצה ולא רק למסר האינדיבידואלי העולה מההתנהלות בגן שהילדים והילדות אחראים רק לעצמם ולחפציהם האישיים".