מערכת אשקלונים | צילום: אילוסטרציה, webstockpro

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים אודות צריכת המים בערי ישראל בשנת 2014. מהנתונים עולה כי האשקלונים מעדיפים לשתות מי ברז מסוננים או מטוהרים אבל עדיין מביעים שביעות רצון גבוהה מאיכות המים מהברז 

באשקלון 24% שותים מי ברז, 41% שותים מי ברז מסוננים או מטוהרים ו-35% מעדיפים מים מבקבוקים או ממכלים. 55% מהתושבים מרוצים מאיכות מי השתייה בברז בביתם, 32% לא מרוצים והשאר לא הביעו עמדה בנושא. 

צריכת המים העירונית לנפש בממוצע ארצי עמדה על 67.8 מ"ק לנפש. באשקלון צריכת המים העירונית לנפש עמדה על 72% כאשר צריכת המים העירונית למגורים לנפש עמדה על 50%. 

בתוך כך, בכדי להתמודד עם המחסור במים שפירים ממקורות טבעיים (הכנרת, אקוויפר החוף ואקוויפר ההר), הואצה והורחבה הקמתם של מתקני התפלת מי ים על קו החוף של הים התיכון. בשנת 2014 הופקו מי ים מותפלים בנפח של 350 מלמ"ק באמצעות 4 מתקני התפלה ממי הים התיכון - עלייה של כ-33% בנפח ההתפלה ביחס ל-2010. 23% מסך המים שהותפלו הופקו באשקלון.