קבלנים רבים, החברים בארגון הקבלנים סניף אשקלון, פנו להנהלת הארגון בבקשה לסייע להם בפתירת מספר בעיות בהן נתקלו בהתמודדות במכרזים של החברה הכלכלית באשקלון.  בעקבות הפניות, יזם יו"ר הארגון דוד רוזנר, פגישה עם מנכ"ל החברה הכלכלית, גלעד אורן. יחד עם חבר הנהלת הארגון, דידי ימין, התקיימה השבוע הפגישה בין הצדדים.

מטרת הפגישה הייתה כאמור לדון בפרסום מכרזים ותנאי סף של החברה הכלכלית. יו"ר הארגון דוד רוזנר וחבר ההנהלה דידי ימין, הציגו למנכ"ל החברה הכלכלית, גלעד אורן, את "טבלת סיווגי הקבלנים" עם פירוט והסברים לגבי עבודות הקבלנים אותן הם יכולים ומורשים לבצע לפי המופיע ברישום "רישיון הקבלן".

עוד הוסבר למנכ"ל גלעד אורן, כי במכרזים שהחברה הכלכלית מפרסמת, ישנם תנאי סף מחמירים שאינם תואמים את עלות המכרז המפורסם  - וזאת בהשוואה לטבלת הסיווג המאושרת והמפורסמת על ידי רשם הקבלנים.  כמו כן הובהר כי עם חתימת הקבלן על החוזה, הוא עומד בסיווג וישנה אפשרות שתוך כדי ביצוע עבודת הקבלן ,יהיו הגדלות וזה עדיין אפשרי ועל פי חוק  החריגה הצפויה אינה מצריכה את הגדלת הסיווג במכרז מלכתחילה , ואין צורך להוציא מכרז נוסף וניתן להמשיך את ביצוע העבודה עם אותו קבלן.

בסיום הפגישה מנכ"ל החברה הכלכלית, גלעד אורן, אמר כי ישקול שוב את נושא תנאי המכרזים העתידיים והתאמתם לקבלנים בעלי סיווג מתאים.