תאונת אופניים בדרך לעבודה
במידה ומתרחשת תאונת אופניים במהלך הנסיעה לעבודה או מהעבודה הביתה, הנפגע זכאי להגיש תביעה נגד המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה זאת בנוסף לתביעה כנגד המזיק (חברת הביטוח של הרכב הפוגע, עירייה שהתרשלה וכו').

נפילה מאופניים ללא סיבה מיוחדת
במקרה שרוכב האופניים נפצע ללא גורם חיצוני שאשם בתאונה, ניתן לתבוע את חברת הביטוח הפרטית על פי פוליסת תאונות אישיות, במידה וקיימת. כאשר בגיר מפסיד ימי עבודה ואינו מפוצה ממקור אחר ניתן לתבוע את המוסד לביטוח לאומי  על פי ביטוח נפגעי תאונות. במקרה שקטין נפצע ניתן לתבוע  על פי פוליסת לביטוח תאונות אישיות לתלמידים.

פגיעה מרכב המהווה תאונת דרכים
התנגשות בין רוכב אופניים לרכב מנועי נחשבת כתאונת דרכים ומקימה עילת תביעה על פי חוק הפלת"ד, מאחר ורוכב האופנים נחשב ל"הולך רגל". התביעה תוגש נגד חברת  הביטוח שביטוחה את הרכב הפוגע בביטוח חובה. מן הראוי לציין כי על פי החוק עצם קרות התאונה מזכה בפיצוי ללא קשר לשאלה מי האשם, במקרים בהם נפגע רוכב אופניים ממספר רכבים רשאי הוא לתבוע את חברת הביטוח של אחד מהרכבים או של כל הרכבים שהיו מעורבים בתאונת האופניים. במקרה של נפילה מאופניים כתוצאה ממכונית שהבהילה (כדוגמת צפירה) את רוכב האופניים וכתוצאה מכך מאבד רוכב האופניים את השליטה ונפצע זכאי הוא לתבוע את החברה המבטחת של הרכב "המבהיל", אף אם לא היה מגע ישיר ביניהם.

במקרים מיוחדים בה זהות הרכב הפוגע אינה ידועה כדוגמת תאונת פגע וברח, או במידה ולנהג הרכב אין ביטוח בתוקף, תוגש תביעה כנגד "קרנית". במקרים אלו ישנה חשיבות לתיעוד הרפואי ולאיתור עדים לתאונה במידת האפשר.

נפילה עקב מפגע בדרך
במקרים שתאונת האופניים התרחשה כתוצאה ממפגע או מכשול שהיה בדרך או בכביש ניתן לתבוע את העירייה או את הקבלן שמבצע עבודות בשטח כגורם מעוול שאחראי למפגע. במקרים אלו, על רוכב האופניים להוכיח התרשלותו של המזיק וזאת על ידי צילום המפגע בקרות הנפילה ולאחר תיקונו, וכן לאתר עדים לתאונה, כמו כן רצוי לצלם את האיבר שנפגע להוכחת הנזק.

התנגשות בהולך רגל
במקרה בו רוכב האופניים פגע בהולך רגל אשר נפצע  ונחבל  מהתנגשות זו, רוכב האופניים עלול להיתבע מהולך הרגל בגין נזקי הגוף שנגרמו לו מהתאונה במידה וקיימת מצד הרוכב רשלנות כגון שנסע בנתיב שמיועד להולכי רגל במקום בנתיב המיועד לרוכבי אופניים.
תאונת אופניים מגיל 5 ועד גיל 18

רבים אינם יודעים שכל התלמידים במדינת ישראל, מהגן ועד גיל 18, מבוטחים בפוליסת ביטוח תאונות אישיות, פוליסה זו תקפה 24/7 ומכסה פציעות שהתרחשו בתוך ומחוץ למסגרת שעות הלימודים ותקפה בארץ ובחו"ל. משמע, כאשר מדובר בתאונת אופניים בגילאים אלו (למעט  תאונת דרכים או תאונות עבודה), הנפגע זכאי לתבוע פיצוי במסגרת פוליסת הביטוח כאמור.

נפילה עקב פגם ייצור באופניים
במקרה בו מתגלה  פגם בייצור האופניים שגרם לנזק גוף ניתן לתבוע את בית הממכר בו נקנו האופניים ואף ניתן לתבוע את יבואן האופניים מכוח חוק האחריות למוצרים פגומים. ישנה חשיבות לתיעוד הרפואי  ותצלום האופניים ולשמירתם ללא שימוש עד תום ההליך.
לאור האמור לעיל לכל נפגעי האופניים למיניהם היושבים על המדוכה ומתלבטים האם ואת מי ניתן לתבוע רצוי לפנות בהקדם האפשרי לקבלת ייעוץ משפטי של עורך דין המתעסק בניהול תביעות מסוג זה מול הגופים השונים לשם קבלת פיצוי  כספי  הולם.

*האמור במאמר זה מובא למטרת ידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לקבלת ייעוץ משפטי פרטני על כל המשתמע מכך.