בספר "עדות ביהוסף"  מסופר על מעשה פלא שהתרחש בקבר רשב"י (=רבי שמעון בר יוחאי).

בחודש חשון תקכ"ב אירעה רעידת אדמה גדולה בצפת, וכל היהודים ברחו לקברו של רשב"י. כאשר נמשך הרעש, באו כל הישמעאלים והערלים שבסביבה לקבר של רשב"י, אולם הדלת היתה סגורה ונעולה. וצעקו כולם: "רבי שמעון, רבי שמעון, מאחר שאתה אדם גדול וחשוב בעולם, וגם שמענו מפי אבותינו מחשיבותך, וגם בעינינו אתה חשוב – פתח פתחך".
מיד נפתחה הדלת מאליה, והלכו כולם ונכנסו לבנין הקבר וניצלו. כאשר פסק הרעש, חזרו הערלים והישמעאלים לבתיהם וראו שגם הבתים וגם הנשים שלהם ניצלו, ולא היה להם שום היזק כלל.

לאחר כמה חודשים היתה רעידת אדמה נוספת – היה זה ב-ו' בכסלו. שוב ברחו כולם – היהודים, הערלים והישמעאלים – לבנין של רשב"י, כמו בפעם הראשונה. כשהתקרבו לשם ראו כולם שהבנין כולו הגביה, והתנשא באויר, וכיפת הבנין התחלקה לשני חלקים.
כשראו זאת, נפלה חרדה גדולה עליהם, והתחלחלו מאד, ופתחו כולם וצעקו: "רבי שמעון! רבי שמעון! אם הבנין שלך כך הוא, מה יהיה סופנו אנו?".
מיד שקטה הארץ, הרעש חדל, והבנין חזר וירד למקומו. הכיפה של מעלה, שהתחלקה לשני חלקים, התחברה יחדיו כבראשונה, ולא היה לה היזק כלל. האנשים שבאו לשם ראו את הנס הגדול בזה הבנין, בחוץ ובפנים, שלא נמצא סימן או חריץ או סדק בבנין הקבר, והכל שב למקומו כבראשונה.

בספר "נהורא דיוסף" מובא, שהעליה למירון בל"ג בעומר מכפרת על חטא העגל, והסביר שם שבחטא העגל רקדו ושמחו ואכלו ישראל סביב לאש של טומאה. ואילו במירון רוקדים ושמחים ואוכלים ישראל מסביב לאש של *קדושה*.

בשולחן ערוך (סימן תכח') מבואר, שלעולם יחול ל"ג בעומר ביום שיחול בו פורים. ונשאלת השאלה, מה הקשר בין שני מועדים אלו?

מובא בספרים הקדושים, שכמו שבפורים התקיים "ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים...בשונאיהם", דהיינו שהגזירה הרעה נהפכה לגזירה טובה – כך בל"ג בעומר אפשר להפוך כל דבר מר למתוק.

לכן ל"ג בעומר הוא יום של המתקת הדינים, יום שבו אפשר להפוך מר למתוק, ועל כך רומז השם *מ*רון" – להפוך מר ל *רון*(=שמחה).

וכן כותב הרה"ק "צמח צדק", ש-ל"ג בעומר מסוגל לרפואות ולישועות, ומביא רמז על כך: *מ*לך *ר*ופא *נ*אמן *ו*רחמן" ראשי תיבות *מרון* – לרמוז שבזכות רשב"י שולח הקב"ה רפואות וישועות לעם ישראל.
וכן הוסיף עוד, ש"שמעון בן יוחאי"(=553) בגימטרייה "מחיה המתים"(=553).

וזהו שאומר לנו רשב"י (סוכה מה'): "יכול אני לפטור את כל העולם מן הדין". שכן, בהיותו שר התורה, תורת הנסתר הנקראת "אור", לו יאה ולו נאה להכניס *אור* בתך אותיות "מות", ולעשות מזה
צירוף "מ *אור*ות" – שכן בזכות תורתו, תורת הזוהר, מתבטלים כל הדינים, ונמשכים חיים אורה ושמחה לכל ישראל.

ראוי להוסיף מה שכתב ה"חתם סופר", שבל"ג בעומר התחיל לרדת המן לישראל במדבר. והביא רמז ממה שכתוב על המן: "לִקְטוּ מִמֶּנּוּ אִישׁ לְפִי אָכְלוֹ *עֹמֶר לַגֻּ*לְגֹּלֶת מִסְפַּר נַפְשֹׁתֵיכֶם". הנה, *עֹמֶר לַגֻּ* אותיות *לג עֹמֶר*. הרמז הוא שבל"ג בעומר יש ירידת שפע גדול מהשמים,  כפי שכתוב על המן: "וַיֹּאמֶר ה' אֶל משֶׁה הִנְנִי מַמְטִיר לָכֶם לֶחֶם מִן הַשָּׁמָיִם"...

יהי רצון שזכות רשב"י  הקב"ה יגאל אותנו מהרה, ויתקיים בנו הכתוב עובדיה (א', כא'): "וְעָלוּ מוֹשִׁעִים בְּהַר צִיּוֹן לִשְׁפֹּט אֶת הַר עֵשָׂו וְהָיְתָה לַה' הַמְּלוּכה".

הנה "וְעָל *וּ* מוֹשִׁעִי *ם* בְּהַ *ר* צִיּוֹ *ן*  – סופי תיבות *מרון*).
בזכות הצדיק השוכן במירון תעמוד לנו לישועה וגאולה ברחמים רבים. אמן כן יהי רצון!
"בני ציון" bnei-zion.com

לע"נ רפאל בן רחל ז"ל
לע"נ סיון בת נינט ז"ל