"הַמִצְטַעֵר - פָּטוּר מִן הַסּוּכָּה" (סוכה כה')
 
הצדיק רבי שמואל אבא זצ"ל ישב בסוכתו ועסק בתורה. לפתע, התעננו השמים, וממטרים עזים החלו לרדת. אבל הצדיק לא פסק מתורתו, אלא אדרבא! הוא החל להתלהב יותר ויותר בלימוד התורה. מנגד, הגשמים לא פסקו, אלא רק חזקו וגברו יותר ויותר, והמים החלו לחדור לסוכה! הצדיק אומר "תורה" – והמים נקווים ומתגברים,עוד מעט והסוכה תוצף כולה במים.
גם לחסדיו – שאמרו לו "רבינו, והלא המצטער פטור מן הסוכה" – לא שמע, ולא הפסיק הצדיק מלימודו אפילו לא לרגע אחד.
לפתע, קם הצדיק מכסאו, והזדעק (שיר השירים): "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה"(=אהבתו  לה' יתברך). ברגע זה התפזרו העננים והמטר פסק...
 
על מצות הישיבה בסוכה אומר הזוהר הקדוש (מתורגם): בשעה שהאדם יושב בסוכה, השכינה הקדושה פורשת כנפיה עליו, כפי שכתוב בתהילים (כז' ה'): "כִּי יִצְפְּנֵנִי(=יסתירני) בְּסֻכֹּה בְּיוֹם רָעָה יַסְתִּרֵנִי".
ומוסיפים חז"ל, שהשכינה הקדושה (הנקראת "אם הבנים"), נוהגת עם ישראל כמו התרנגולת לאפרוחיה.
בתחילה היא מכינה להם מזון, ולאחר מכן היא קוראת להם לאכול מה שהכינה עבורם.
כך גם השכינה הקדושה. בתחילה, מקציבה לישראל בראש השנה וביום הכיפורים את מזונם ופרנסתם לכל השנה, ובחג הסוכות היא מכניסה אותה תחת כנפיה, סוככת עליהם בישיבתם בסוכה, והם חוסים ואוכלים מהמזון שהכינה להם.

הצדיק בעל "חידושי הרי"ם" היה אומר "יש לנו אמא טובה" – היא השכינה הקדושה. וכמו שהאמא מנקה את בנה הקטן, אחר רוחצת אותו, ולבסוף עוטפת אותו לבל יתקרר – כך בראש השנה נושפים לנו בשופר, כדי לנקות אותנו מ"אבק" המקטרגים.
ביום הכיפורים "רוחצים אותנו" מכל העוונות, ובסוכות השכינה הקדושה "עוטפת ומכסה אותנו".

בענין זה ראוי להוסיף מה שאמרו חז"ל במדרש (פסיקתא כח'), שהיציאה מהבית כדי לשבת בסוכה מכפרת עוונות ומטהרת את האדם. שכן, אם חלילה נגזרו על האדם גזירות לא טובות, הגלות של האדם מביתו לסוכה פוטרת אותו מכל אותן צרות קשות, שהיו עתידות לבוא עליו.

ועל כך אמרו חז"ל (סוכה כה'): "הַמִצְטַעֵר - פָּטוּר מִן הַסּוּכָּה". הפשט הוא, שכל מי שיש לו צער כשהוא יושב בסוכה – אם זה בגלל ירידת גשמים, חום, קור וכו' – פטור, ואינו חייב להיות בסוכה.

אולם, הדרש הוא, שכל מי "המצטער" שיש לו צרות וייסורים – הוא פטור ומתפטר מאלו הייסורים בזכות הישיבה בסוכה.

ולכן *סוכה* היא ראשי תיבות: *ו*ַיֹּאמֶר *ה'* *סָ*לַחְתִּי *כִּ*דְבָרֶךָ" (במדבר יד', כ') – לומר לך, שקיום מצות הסוכה היא סגולה לסליחת הקב"ה, וממילא ביטול כל הייסורים והחולאים הרעים, אמן.

יהי רצון מלפניך אבינו שבשמים, שתעטוף ותסוכך ותגן עלינו תמיד, מפני כל אויבנו שונאינו ומקטרגינו. אמן כן יהי רצון!
 
חג שמח לכל בית ישראל
כניסת החג: ת"א: 17:47
יציאת החג ת"א:18:43  
רבינו תם: 19:15
  
 אִלְמַלֵי מְשַׁמְּרִים יִשְׂרָאֵל שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת כְּהִלְכָתָן - מִיָּד נִגְאָלִים" (שבת קיח')
 
"בני ציון" bnei-zion.com