"כִּי יִקָּרֵא קַן צִפּוֹר לְפָנֶיךָ בַּדֶּרֶךְ...וְהָאֵם רֹבֶצֶת עַל הָאֶפְרֹחִים...לֹא תִקַּח הָאֵם עַל הַבָּנִים שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם וְאֶת *הַבָּנִים* תִּקַּח לָךְ".
 
ב-יא בתמוז תשנ"ד נפטרה אמה של הרבנית קנייבסקי (הרבנית אלישיב , עליה השלום).
כשיצאה הרבנית מהבית, בדרכה אל לווית אמה, ראתה קן ציפור על גג ביתה.
מיד פנתה אל אחד מנכדיה, ובדחיפות אמר לו: "גש מהר אל ישיבת בית מאיר, וקרא לאברך פלוני. הוא היה אצלי לפני כמה שנים, וסיפר שאין לו ילדים. אמור לו, שיש כאן קן ציפור, והרי כתוב במדרש, שמצות שילוח הקן היא סגולה לבנים.
''אמנם'', הוסיפה הרבנית, ''אני עומדת לנסוע ללוויה עכשיו, אבל יש עוד מספר דקות עד שהרב ירד ונצא לדרך. לכן תזרז אותו, שיבוא מיד לזכות במצוה!"
הנכד מיהר בשליחות סבתו, וקרא לאברך המדובר. האברך נדהם, כיצד מסוגלת הרבנית בשעה כה קשה, לפני הלווית אמה, לחשוב על אדם בלתי מוכר, שהיה אצלה לפני כמה שנים...
הוא מיהר אל בית הרבנית, אך הסתבר שהציפור איננה בקן. "כדאי שתמתין מעט", עודדה אותו הרבנית, "אולי הציפור עוד תשוב לפני שירד הרב".
ואכן ברגע האחרון שבה הציפור אל הקן, והאברך קיים את המצוה...תשעה חודשים לאחר אותו מעשה ילדה אשתו של האברך בן במזל טוב... 
 
על הכתוב, "כִּי יִקָּרֵא קַן צִפּוֹר לְפָנֶיךָ בַּדֶּרֶךְ...וְהָאֵם רֹבֶצֶת עַל הָאֶפְרֹחִים...שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם וְאֶת הַבָּנִים תִּקַּח לָךְ",
אומרים חז"ל במדרש (ד"ר ו', ו'), שכל המקיים את מצות שילוח הקן, זוכה ללדת בנים, שנאמר "שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם". ומה שכר אתה נוטל? (והתשובה) "וְאֶת *הַבָּנִים* תִּקַּח לָךְ".
ועוד מוסיפים חז"ל שם: "אם קיימת מצוה זו, אתה ממהר לבוא(=להביא) את *מלך המשיח"*.
וצריך להבין, מה הקשר של מצות שילוח הקן ללידת בנים ולביאת המשיח?

נקדים מה שכתוב בגמרא (יבמות כס'): "אין בן דוד(=המשיח) בא, עד שיכלו הנשמות שבגוף". ופרש רש"י, שיש בשמים אוצר נשמות ושמו "גוף", ורק כאשר יכלו/ייגמרו כל הנשמות באוצר זה – יבוא המשיח.
והנה, ידוע שתכלית הנישואין בין איש ואשה היא לקיים מצות "פרו ורבו" – להביא בנים ובנות לעולם הזה.
ולכן נמצא, שכאשר מקיימים החתן והכלה מצוה זו, ומביאים זרע ילדים לעולם, על ידי כך מתמעטות הנשמות באוצר "גוף", וכך מקרבים הם את ביאת המשיח.

נמצא, שמצות "שילוח הקן" מסוגלת לקרב את הגאולה העתידה. שכן, היות ומצות ''שילוח הקן'' מסוגלת ללדת בנים (כמו שלמדנו "וְאֶת *הַבָּנִים* תִּקַּח לָךְ"), ומאחר ועל ידי הבאת ילדים לעולם, זוכים להוציא נשמות מאוצר הנשמות הנקרא "גוף", הנה ממילא אנו מקרבים בכך את הגאולה, כפי שאמרו חז"ל (ד"ר ר', ז'): "אם קימת מצוה זו, אתה ממהר לבוא(=להביא) את מלך המשיח".

וראוי להוסיף את דברי הזוהר הקדוש (שמות ח', מתורגם): שמשיח בן דוד נמצא בהיכל "קן ציפור"(=היכל המשיח), וכשהוא נושא עיניו, ורואה את רחל אמנו, המבכה על בניה, הוא מרים קולו בבכי ומזדעזע כל גן עדן , וכל הצדיקים שם גועים בבכי עמו. ונשבע להם הקב"ה להעביר מלכות הרשעה מן העולם על ידי המשיח, ולנקום את נקמת ישראל.
ויש לומר, שאותו היכל "קן ציפור" שבו נמצא המשיח הוא בעצם אוצר "גוף", שכל הנשמות נמצאות בו טרם לידתן.
ולכן, רחל אמנו, שהיא "אם הבנים", יושבת שם בהיכל "קן הציפור" ומשתוקקת ומתפללת לפני בורא עולם שכבר יזכו ישראל להוריד את כל הנשמות באוצר "גוף" לעולם הזה. שכן, אז תצא נשמת המשיח משם להביא את גאולת ישראל.

מעתה, יאירו עינינו להבין את הכתוב: "כִּי יִקָּרֵא קַן צִפּוֹר לְפָנֶיךָ בַּדֶּרֶךְ". דהינו, כאשר יעלה במחשבתך זכרו של היכל "קן ציפור", ששם סגורה נשמת המשיח, ואתה "בַּדֶּרֶךְ" – בהיותך בגלות שהיא בבחינת דרך. דע לך שבתוך קן הציפור יש "אֶפְרֹחִים", הן הנשמות החדשות שטרם נולדו לעולם הזה. "וְהָאֵם רֹבֶצֶת עַל הָאֶפְרֹחִים" – רחל אמנו מבכה שם על הבנים בתפילות ובתחנונים, מתי כבר יזכו לצאת מאוצר הנשמות ויולדו לעולם הזה?
ועל כן "לֹא תִקַּח הָאֵם עַל הַבָּנִים" – אל תשלים עם זה שהאם רובצת ובוכה על הבנים. אלא " שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם"
" – דהינו אתה צריך לשלח את רחל אמנו, כדי שהיא תצא משם עם נשמת המשיח בגאולה השלימה והקרובה. ואיך תגרום לכך? – "וְאֶת הַבָּנִים תִּקַּח לָךְ" – על ידי שתיקח את הבנים מאוצר הנשמות(=תקיים מצות פרו ורבו), ותורידם לעולם הזה. 

הממתק לכבוד יום ההילולא של רבינו הקדוש הרב יוסף חיים (ה"בן איש חי'') זיע''א שחל היום, *י''ג* אלול.
יהי רצון שזכותו וזכות היום הקדוש הזה *י''ג* בחודש, חודש אלול (החודש ה- *י''ג* השנה). ובזכות חודש אלול שבו מאירות *י''ג* מידות *הרחמים*,
אב *הרחמים* ירחם עלינו, ובחודש *הרחמים* יגאלנו *ברחמים* רבים - אמן כן יהי רצון!
 
שבת שלום לכל בית ישראל!
 
כניסת השבת: ת"א: 18:23
יציאת השבת ת"א:19:21  
רבינו תם: 19:58
  
 אִלְמַלֵי מְשַׁמְּרִים יִשְׂרָאֵל שְׁתֵּי שַׁבָּתוֹת כְּהִלְכָתָן - מִיָּד נִגְאָלִים" (שבת קיח')
 
"בני ציון" bnei-zion.com