"וְאָמַר אֲלֵהֶם (הַכֹּהֵן) *שְׁמַע יִשְׂרָאֵל* אַתֶּם קְרֵבִים הַיּוֹם לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֵיכֶם...אַל תִּירְאוּ... כִּי ה' אֱלֹהֵיכֶם הַהֹלֵךְ עִמָּכֶם לְהִלָּחֵם לָכֶם"
 
ביום יט' בתמוז תרע''ו (בעיצומה של מלחמת העולם השניה), פורסם בעיתון לונדוני מכתב מדהים, ששלח איש צבא הונגרי, הנמצא בשדה הקרב, לאשתו.
וכך הוא כותב (ציטוט מדויק): "אשתי היקרה, בטובך לבקש (את) פני השכן היהודי שלנו 'חיים' לפתור(=לתרגם) את המילים 'שמע ישראל'?
כי בשעה שכדורי משחית עפים מעל ראשינו, ואנשי צבא נופלים כשיבולים אחר הקוצר, אז יתחילו אנשי הצבא היהודיים לצעוק ''שמע ישראל'', (ומיד) ניצלים ממוות לחיים, בשעה שחבריהם שאינם יהודים נהרגים.
ותיכף שיפתור לך השכן 'חיים' מילות אלו (של 'שמע ישראל'), תודיעי לי, וכשיבוא איזה סכנת מוות, (מילים אלו ''שמע ישראל') יצילו את חיי...!" (מועתק אות באות מהמכתב של החייל ההונגרי הגוי לאשתו).

מדהים, איך אמירת "שמע ישראל" בלבד מצילה חיים של ישראל הנמצאים בסכנה!
 
ובעניין זה על הכתוב בפרשה: "וְאָמַר אֲלֵהֶם (הַכֹּהֵן) *שְׁמַע יִשְׂרָאֵל* אַתֶּם קְרֵבִים הַיּוֹם לַמִּלְחָמָה עַל אֹיְבֵיכֶם...",  מפרש רש"י: "אפילו אין בכם זכות, אלא "קריאת שמע'' *בלבד*, כדאי(=ראויים) אתם שיושיע (ה') אתכם".

על פי האמור היה הגאון רבי יצחק ספקטור זצ"ל מפרש את הפסוק שאנו אומרים בסליחות: "שׁוֹמֵר יִשְׂרָאֵל. שְׁמֹר שְׁאֵרִית יִשְׂרָאֵל. וְאַל יֹאבַד יִשְׂרָאֵל. הָאוֹמְרִים *שְׁמַע יִשְׂרָאֵל*".
כלומר, אנו מבקשים מהקב"ה שישמור על עמו גם בזכות אמירת "שְׁמַע יִשְׂרָאֵל" בלבד.
וצריך להבין, מהו כוחן הגדול של שתי המלים הללו, *"שְׁמַע יִשְׂרָאֵל"*, שמציל ומושיע כל איש ישראל?

רבי חיים מוולוזין כותב בספרו "נפש החיים",  שיש סגולה נפלאה להינצל מכל מיני דינים וקטרוגים, והיא – כאשר האדם *קובע בלבו* ואומר: "הלא השם יתברך הוא האלקים האמיתי, ואין עוד מלבדו שום כוח בכל העולמות כולם, והכל מלא אותו יתברך. ולכן אני משעבד ומדבק מחשבתי רק *בו*, שהוא יחיד ואדון הכל".
הנה,  אז *יתבטלו* מעל אדם זה כל הדינים והקטרוגים שיש בעולם נגדו, והוא יינצל מכל דבר רע.

ומכאן אנו למדים שאם האדם מייחד את ה' יתברך, באומרו *"שְׁמַע יִשְׂרָאֵל"*, ומאמין בכל לבו ונפשו שאין שום סיבה *לפחד* משום נברא שבעולם – הנה, תפילתו זו *בלבד* ("שְׁמַע יִשְׂרָאֵל") עולה לפני כסא כבודו יתברך, והקב"ה מבטל מעליו את כל הדינים,  מכיוון שעל ידי אמירת ''שמע ישראל'' בכוונה זו, ראוי הוא שהקב"ה יושיע  אותו מכל צר אויב ומשחית.
 
ראוי עוד להוסיף שחודש אלול הוא מיוחד להעלות ולתקן את כל תפילות השנה לפני כסא הכבוד.
הנה אמרו חז"ל: *א*לול הוא צירוף של *א*   לול.
והעבודה שלנו בחודש זה היא לחבר את האות *א'* לאותיות "לול", כדי לעשות מהן צרוף של *א*לול.
וצריך להבין, מה העניין של ה- *א'* שצריך לחבר לאותיות "לול"?

ויש לומר, הנה אמרו חז"ל (פסחים לד'), שהיה לול קטן ליד המזבח, ששם היו זורקים את קורבנות העוף הפסולים.

והוסיפו חז"ל (ה"תולדת אהרון"), שגם בשמים יש מזבח עליון, אשר שם עומד המלאך מיכאל, ומקריב קורבנות אש(=אלו התפילות שלנו) לפני הקב"ה. וגם שם יש מין "לול", וכל התפילות הפסולות מונחות באותו לול.

ומהן התפילות הפסולות?
כאשר האדם  מתפלל שלא בכוונה, או שתפילתו אינה לשם שמים(=לשמו יתברך). תפילות אלו פסולות, והן "נזרקות" לתוך הלול בשמים.
 
אולם, צריך לדעת, שבחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, יש סגולה מיוחדת להעלות את כל התפילות המונחות באותו הלול, ולהביאן לפני כסא כבודו יתברך!
פשוט צריך להתפלל בכוונה למען שמו יתברך, הוא *א*לופו של עולם. (שכן בעונותינו הרבים, במשך השנה לא התפללנו לשמו יתברך כראוי).
כוונה זו קושרת את כל התפילות
ל *א*לופו של עולם, (ובכך אנו מצרפים *א* עם "לול"  לעשות צירוף אלול), ועל ידי כך עולות התפילות הפסולות מן הלול שבשמים, לריח ניחוח לפני ה' יתברך.

לרפואת כל חולי עמו בית ישראל ובכללם פנחס בן פירחה.
 
שבת שלום לכל בית ישראל!
 
כניסת השבת: ת"א: 18:32
יציאת השבת ת"א:19:30  
רבינו תם: 20:09