ההחלטה התקדימית והחשד למסמך מזויף:עתירה שהגיש שלומי סוויסה באמצעות עו"ד תמר קידר ועסקה בפרסומים של העירייה ובמימון דף הפייסבוק של ראש העיר, הובילה לתקדים משפטי לפיו ראש עיר לא יוכל להציג את שמו בשילוט מטעם העירייה. עוד נקבע כי דף הפייסבוק של ראש העיר, תומר גלאם, יוכל לשמש אותו לצרכים עירוניים בלבד ולא לפוליטיים. וגם: העירייה הגישה תלונה בחשד לזיוף בעקבות אחד המסמכים שהוגשו מטעם התביעה

סיון סבג-אסולין | צילום: עו"ד תמר קידר, שילוט של עיריית אשקלון

עתירה בנושא שימוש במשאבי עירייה לצרכי פרסום הגיעה לסיומה ביום רביעי השבוע עם פסיקה תקדימית של יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט העליון חנן מלצר. במסגרת העתירה שהוגשה בשם תושב העיר, שלומי סוויסה באמצעות עו"ד תמר קידר,  קבע השופט מלצר כי מעתה לא ניתן יהיה לפרסם את שמו של ראש העיר בשילוט מטעם עיריית אשקלון. כמו כן, נקבע כי בבחירות הבאות לא יוכל ראש העיר, תומר גלאם, לעשות שימוש בדף הפייסבוק הנושא את שמו לצרכים פולטיים. 

בנושא השילוט הנושא את שם ראש העיר, נטען בעתירה כי הדבר מייחס לראש העירייה פעולות שמבצעת העירייה מתקציבה וכי הדבר תורם למעמדו הפוליטי ויוצר עבורו יתרון מול מתחריו על חשבון כספי ציבור. לאחר שעמדת העותרים התקבלה, הגישה העירייה ערעור על ההחלטה יחד עם מרכז השלטון המקומי בטענה כי לא מדובר בתעמולת בחירות וכי אין בפרסום כזה "משום מיתוג של נבחר ציבור, שכן הוא הזרוע המבצעת של הרשות בהתאם לדין, אשר נבחר בבחירות ישירות, ונושא בכל האחריות לנעשה ברשות המקומית". אולם השופט חנן מלצר דחה טענה זאת וקבע כי: "אין לכרוך את שמו של ראש הרשות עם פעולותיה של הרשות בפרסומים המופצים מטעמה. השימוש בשמו ובדמותו של נבחר הציבור בפרסומי הרשות מותר רק במקרים בהם הפרסומים כרוכים בעלות כספית זניחה ביותר, או שהם נעשים לשם מימוש מטרה טקסית וייצוגית מתוקף תפקידו כראש הרשות (למשל: דברי ברכה לרגל מועדים, חגים, וחלילה בזמן משבר). מנגד, פרסום על-גבי מודעות מודפסות (באופן פיזי) ותשדירים בתשלום הממומנים מכספי ציבור המפארים, או מתארים מיזם, הישג, תכנית ביצוע של הרשות המקומית – אסור שיכרכו או יציינו, ככלל, את שמו ודמותו של ראש הרשות, או כל גורם פוליטי אחר עם אותם הישגים, בכל תקופה שהיא, קל וחומר בתקופת בחירות".

בנוסף, במסגרת עתירה בנושא דף הפייסבוק של ראש העיר ומימונו, טענו העותרים כי לא ייתכן שהעירייה תממן ותשקיע מכספי הציבור בדף הפייסבוק של ראש העיר ובתקופת הבחירות ראש העיר יוכל לנצל דף זה לצרכיו הפוליטיים. בהחלטתו קבע השופט מלצר כי: "רשות מקומית איננה רשאית לתחזק ולתפעל עמוד פייסבוק לצרכיו הפוליטיים של ראש העיר, ואף לא ניתן 'להסב' עמוד פרטי-פוליטי לעמוד רשמי של ראש העיר". אולם לאחר שראש העיר, תומר גלאם, הצהיר כי לא יעשה שימוש פוליטי בדף זה בתקופת הבחירות, קבע השופט מלצר כי העירייה מחוייבת להבהיר לעוקבים בדף שזהו דף אשר מופעל על ידי העירייה ומומן על ידיה. כמו כן, מאחר ומדובר בהחלטה תקדימית המשליכה על ראשי ערים ברחבי הארץ, הורה השופט להעביר את ההחלטה לשר הפנים על מנת שזה יעביר הנחיות לכל ראשי הערים. 

עו"ד תמר קידר מסרה על ההחלטה: "אני מברכת על ההחלטה שהתקבלה. עיון בה מגלה כי יש בה אמירות וקביעות נורמטיביות חשובות מבחינת סדרי שלטון ומנהל תקינים. אני מודה לחברי היקר, שלומי סויסה על כברת הדרך שעבר עמי, הנחישות וההתמדה והאמון בי. יישר כוח חבר. ותודה לכם על האכפתיות והתמיכה. תם ולא נשלם. יש עוד הרבה מה לתקן ומה לעשות בעיר שלנו. אני מקווה שלא נצטרך לפנות לבתי משפט כדי שבעירייה יעשו מה שנכון, הן ציבורית והן מבחינת ההגנה על משאבי הציבור. אני מקווה שהחלטה זו אולי תביא להפנמה של סדרי מנהל תקין. לקוות תמיד מותר".

מעיריית אשקלון נמסר: "עמוד הפייסבוק של ראש העיר, תומר גלאם, ימשיך במתכונתו הנוכחית. לאור החלטת יו"ר ועדת הבחירות הארצית, השופט חנן מלצר, נדחתה טענתו של שלמה סויסה ובאת כוחו, עו"ד תמר קידר, להשבתת עמוד הפייסבוק תוך שהוכח כי המסרים המופיעים בעמוד אינם נושאים אופי תעמולתי וכוללים מסרים אינפורמטיביים מטעם הרשות המקומית. בעצם זה, התקבלה טענת ראש העיר לכך שאינו עושה שימוש אישי בעמוד זה".

בתוך כך, במהלך הדיונים בעתירה בנושא הפייסבוק התבקש ראש העיר, תומר גלאם, להגיש תצהיר בו חשף את עלות התפעול השוטף בדף הפייסבוק וכן את עלות הוצאות המימון במסגרת "פוסטים ממומנים". בתצהיר שהגיש גלאם לבית המשפט עלה כי מימון הפייסבוק הסתכם בסכום של 180 אלף ש"ח.
[pic_9937]
בתגובה לזאת עו"ד תמר קידר ושלומי סוויסה טענו כי הגיע לידם מסמך מגורם המעוניין להישאר בעילום שם ובו מופיע כי הוצאות מימון הפרסום בפייסבוק הגיעו לסכום של 700 אלף ש"ח ולא כפי שנטען על ידי העירייה. 
[pic_9938]

אמש, הודיעה העירייה כי בנושא זה הוגשה תלונה למשטרת ישראל שעניינה חשד לזיוף מסמך רשמי של העירייה וחשד לשיבוש הליכי משפט. "במסגרת עתירה שהוגשה על ידי שלמה סוויסה באמצעות עו"ד תמר קידר שעניינה בקשה להפסקת הפעילות הממומנת בעמוד הפייסבוק של ראש העירייה הוגש מסמך על ידי העותר שלגביו נטען כי הוצאות מימון הפרסום בפייסבוק הינם בסכומים של 700 אלף שקל למול טענת העירייה כי הסכום מסתכם בכ-180 אלף שקל בלבד. אלא, שבדיקה של המסמך שהוגש על ידי שלמה סוויסה ועו"ד תמר קידר (לטענתם על ידי גורם שמבקש להישאר בעילום שם) העלתה שמדובר במסמך אשר אינו תואם את המסמכים המצויים בספרי עיריית אשקלון וכי הסכומים הנקובים בו גבוהים באופן מהותי מאלו המופיעים בספרי העירייה. מכאן עלה החשד של גורמים מקצועיים בעיריית אשקלון שלא רק שהמסמך שהוצג על ידי העותר נמסר לידיו בדרך בלתי חוקית, שכן מהווה הוא מסמך פנימי של העירייה, כי אם גם זויף במטרה להטעות את ועדת הבחירות הארצית והיושב בראשה, השופט חנן מלצר, תוך שיבוש הליכי המשפט. בשל כך הגישה עיריית אשקלון תלונה רשמית במשטרת ישראל ובימים הקרובים יוזמנו גורמים שונים למתן עדות בעניין. נזכיר כי אין זו הפעם הראשונה בה עולה חשד כי מסמכים מזויפים מוגשים במסגרת עתירה לוועדת הבחירות והחלטה בנושא כבר ניתנה בעבר על ידי השופט אליהו ביתן במסגרת ערעור בחירות", נכתב מטעם העירייה.
[pic_9939]
עו"ד תמר קידר מסרה בתגובה לנושא זה כי: "אני מברכת על החלטת עיריית אשקלון שהנושא ייבדק ואשמח מאוד שעיריית אשקלון תנהג בשקיפות מלאה ותציג בפני הציבור את כל המועדים בהם עיריית אשקלון מימנה בשנת 2108 את דף הפייסבוק של תומר גלאם. באיזה סכומים ובאיזה חודשים. הלקוח שלי קיבל את המסמך מאדם בעיריית אשקלון שהצהיר על נכונות המסמך. ככל שהמסמך מזויף (וככל שזהותו של אותו אדם תחשף ידעו כי אין זה סביר כי המסמך זויף על ידו)  הוא לא נעשה כך על ידי מרשי אלא על ידי האדם שהציג זאת בפניו (מה שנראה לא סביר בעליל). מרשי לא טען המסמך אמיתי אלא שמהמסך עולה חשש כי גלאם הצהיר דברי שקר. זו הייתה חובתו המוסרית והחוקית להביא את הדברים לידיעת בית המשפט ולכן התבקש יו"ר ועדת הבחירות שמי שיצהיר על הוצאות העירייה הוא גזבר העירייה ולא נקבעו מסמרות לכאן או לכאן. מרשי נהג בזהירות רבה. אילו לא היה מציג את המסמך בפני יו"ר הועדה, היו טוענים כלפינו שאנו מנסים לטייח או להגן על חשדות לשחיתות.  כל עו"ד ועותר ציבורי, היו נוהגים  כאמור. בכל מקרה, לנוכח זהות מעביר המסמך ולנוכח העדר השקיפות של העיריה, לא היתה ברירה אלא לעשות כן".


 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה