דו"ח מבקר המדינה חושף ליקויים בגני העירייה:מממצאי הדו"ח שמותרים היום (שני) לפרסום, עולה כי התגלו ליקויים בנושא הבטיחות בגני העירייה באשקלון וכן כי עיריית אשקלון מסרה "דיווחים לא מהימנים" באשר לבדיקות בטיחות שהייתה אמורה לבצע במתקני המשחקים בגנים

מערכת אשקלונים | צילום: פוטו יוסי את עוזי, גני ילדים באשקלון 

משרד מבקר המדינה בדק בחודשים מאי 2018 עד נובמבר 2018 את פעולות הרשויות המקומיות להבטחת הבטיחות בגני הילדים שבתחומן, שחוק חינוך חובה חל עליהם, הן בחינוך הרשמי הן בחינוך המוכש"ר, וכן את התנהלותו של משרד החינוך, ובכלל זה פיקוחו והבקרה שהוא מקיים על פעולות אלה. הבדיקה נערכה במשרד החינוך, במחוזות מרכז, תל אביב ודרום של משרד החינוך, ובמספר רשויות מקומיות ביניהן בעיריית אשקלון. מהדו"ח עולה כי בסיורים שערך צוות הביקורת ב-11 גנים ביוני 2018 ובאוקטובר 2018, דהיינו לאחר פתיחת שנת הלימודים, נמצאו ליקויי בטיחות בגנים, למשל: פינות חדות עשויות מתכת בפתח האוורור של מקלט; בליטות חדות בשעון מים; ארון משחקים ללא קיבוע לקיר, ועוד.

בדיקות התאמתם של מתקני משחקים להוראות התקן:
בסיור שערך צוות הביקורת באוגוסט 2018 במתקני משחקים ב-12 גני ילדים נמצא כי לכל מתקני המשחקים בגני הילדים היה תו תקן, אולם עיריית אשקלון לא ביצעה בדיקות חודשיות החל משנת 2017 ועד מועד סיום הביקורת. בשנת 2016 נמצאו אסמכתאות לבדיקות חודשיות שביצעה העירייה בחודשים ינואר, אפריל, יוני, אוגוסט, נובמבר, דצמבר, ובשאר החודשים לא נערכו בדיקות. משנת 2015 ועד מועד סיום הביקורת לא ערכה עיריית אשקלון בדיקות שנתיות בהתאם לדרישות התקן במתקני המשחקים בגני הילדים. משנת 2015 ועד מועד סיום הביקורת לא ערכה העירייה בגני הילדים בדיקות תלת-שנתיות מטעם מכון התקנים או באמצעות מעבדה מאושרת אחרת כנדרש בתקן.

כאמור, הגשת אישורי בטיחות מטעם רשויות מקומיות אמורה לכלול בין השאר אישורים על קיום בדיקות ועמידה בהוראות תקן מתקני משחקים 1498. הביקורת העלתה כי עיריית אשקלון הגישה למשרד החינוך אישורי בטיחות לשנות הלימודים התשע"ו, התשע"ז, והתשע"ח, ובהם הוצהר כי אין בגנים ליקויים מסכני חיים; ההצהרה האמורה נמסרה אף על פי שהעירייה לא ביצעה בדיקות בטיחות חשובות ביותר לבטיחות הילדים, בהתאם לתקן מתקני משחקים. המבקר העיר לעיריית אשקלון על החומרה שבהצהרתה כי גני הילדים כשירים מבחינה בטיחותית ועומדים בדרישות התקן כביכול, מבלי שביצעו את כל הבדיקות הנדרשות. "נוכח הממצאים שהועלו בדוח בדבר מסירת דיווחים לא מהימנים למשרד נוכח הממצאים שהועלו בדוח בדבר מסירת דיווחים לא מהימנים למשרד החינוך על מצב הבטיחות של מתקני המשחקים בגני ילדים על ידי הרשויות המקומיות שנבדקו, על ראשי הרשויות הנוגעות בדבר לבחון את המקרים שבהם התאפשר לבעלי תפקידים בהן למסור למשרד החינוך דיווחים לא מהימנים וכן את הנסיבות שהביאו לדיווח המטעה", נכתב בדו"ח. 

תגובת העירייה: עיריית אשקלון מסרה בתשובתה בפברואר 2019 כי הוציאה נוהל לבדיקה שנתית של מתקני משחקים בגני ילדים בהתאם לדרישות התקן.

בדיקות בטיחות של מערכות כיבוי אש ומערכות חשמל:
לפי הרשימה המנחה לעריכת מבדק בטיחות, יש לקיים בדיקות בטיחות מערכות חשמל ומערכות כיבוי אש לצורך הגשת אישורי בטיחות שנתיים למשרד החינוך. אישורי תקינות מערכות החשמל: בבדיקה עלה כי עיריית אשקלון הגישה אישורי בטיחות למשרד החינוך בדבר כשירות גני הילדים שבאחריותה אף שהיא לא ערכה בשנת 2016 בדיקה שנתית של ציוד מכשירי החשמל באופן חזותי (בשנים 2017 - 2018 היא כן ערכה בדיקות כאלה). 

מידע בדבר זהותם של מבצעי התיקונים בגני ילדים:
בביקורת עלה כי לא היה בידי עיריית אשקלון מידע על זהות מבצעי התיקון ועל מועד התיקון, ולא תיעוד חתימתו של הגורם שביצע את התיקון על טופס דוח התיקון. "היעדר מידע כזה עלול לפגוע ביכולת הרשות המקומית לקיים בקרה ופיקוח נאותים על טיב התיקונים שנערכו בגני הילדים ואף על ביצועם בפועל", נכתב בדו"ח.

הפקת לקחים בעקבות תאונות בגני ילדים
נוהלי הבטיחות בגני ילדים קובעים כי במקרה שהתרחשה תאונה בגן ילדים ואפשר לבדוק את האירוע - למשל כשהמשטרה אינה חוקרת את התאונה - יבדוק קב"ט מוסדות חינוך או מנהל בטיחות מוסדות החינוך ברשות המקומית את סיבותיה. בביקורת נמצא כי קב"ט עיריית אשקלון ביצע הליכי הפקת לקחים רק בנוגע לחלק קטן מהתאונות. כמו כן נמצא כי הגננות באשקלון דיווחו על 54 תאונות, אך רק על חמש מהן ערך קב"ט גני הילדים בעירייה הפקת לקחים.

לסיכום הדו"ח כתב מבקר המדינה באופן כללי לרשויות שנבדקו כי: "לבטיחות במוסדות החינוך - ובכלל זה גני הילדים - נודעת חשיבות עליונה, שכן גם מפגע בודד עלול לגרום לתוצאה הרת אסון. לפיכך, על הרשויות המקומיות והבעלויות למלא בקפדנות את הוראות החוק, הנהלים וההנחיות בכל הקשור לתקינות מבנה הגן וציודו, ובכל הקשור להתנהלות צוות הגן והאחראים לנושא זה ברשויות המקומיות ובבעלויות. בנושא הבטיחות יש להקפיד על מצווה קלה כבחמורה".

מעיריית אשקלון נמסר בתגובה לדו"ח: "עם קבלת הדו"ח לידה, כבר לפני מספר חודשים, ביצעה עיריית אשקלון שורה של פעולות על מנת ליישם את ההמלצות על הצד הטוב ביותר. 

"לסוגיית אישורי בטיחות שנתיים, העירייה הוציאה נוהל לבדיקה שנתית של מתקני המשחק בחצרות גני הילדים בהתאם לדרישות תקן מתקני משחקים 1498. כמו כן, מחלקת חשמל באגף האחזקה מבצעת בדיקות אחת לשנה בכלל הגנים ובדיקה על פי 'חוק החשמל'. 

"לסוגיית תיקי הביטחון, בכלל גני הילדים יש תיקים המכילים את כל הנדרש בחוזר מנכ"ל. תכולת התיקים נבדקת בתחילת כל שנה וכל קב"ט בגזרתו דואג שיהיו מעודכנים. לגבי התיק החסר, הנושא נבדק וטופל. 

"לסוגיית עדכון תאונות בגני הילדים, הקב"טים מנחים את הצוות החינוכי בגנים לעדכן ולדווח על כל אירוע ומונחים לוודא שהגורם האחראי יכיר את הנוהל. מכל מקום, האירועים, במידה וישנם, מתוחקרים ומטופלים. זה המקום להזכיר את סוגיית הביטחון בגני הילדים שזכתה לשדרוג באמצעות סיירת הגנים הפועלת על ידי מאבטחי מוסדות חינוך ניידים. 


"נוסיף כי, ראש העיר רואה בחומרה את העברת המידע הכוזב למשרד החינוך, מרביתו עוד טרם כניסתו לתפקיד, וביקש לעמוד מקרוב אחר ההמלצות וליישמן באופן מלא בעתיד על מנת שהנושא לא יישנה".


 
 
x
pikud horef
פיקוד העורף התרעה במרחב אשדוד 271, אשדוד 271, אשדוד 271
פיקוד העורף מזכיר: יש לחכות 10 דקות במרחב המוגן לפני שיוצאים החוצה