מערכת אשקלונים | צילום: ארכיון, תרגיל במוסדות חינוך 

במסגרת תרגיל ההיערכות השנתי לרעידת אדמה בכל מוסדות החינוך, יתקיים השנה לראשונה גם תרגיל צונאמי. בתרגיל הצונאמי שייערך בהובלת משרד החינוך ובשיתוף ועדת ההיגוי הבין משרדית להיערכות לרעידות אדמה ברשות חירום לאומית: יתרגלו התלמידים פינוי מסודר לשטחי הכינוס, משטרת ישראל תתרגל את ניהול האירוע והכוונת האוכלוסייה והתנועה, פיקוד העורף ידמה אתר הרס, והרשויות המקומיות יובילו את הטיפול באוכלוסייה שפונתה לאזורי הכינוס הבטוחים.

התרגיל יתקיים בין השעות 10:00-12:00 וישתתפו בו כאמור כל מוסדות החינוך באשקלון מגני עירייה ומעלה. התלמידים יתרגלו מה לעשות במקרה של צונאמי כאשר תישמע אזהרה ברקע. הצוותים החינוכיים בבתי הספר כבר החלו בהכנה לקראת מחר, תוך כדי הסבר על מהות התרגיל ומה זה צונאמי. 

כמו כן, במהלך השבוע יתקיים תרגול "למידה מרחוק" באתר הבית ספרי. במהלך התרגיל יתבקשו התלמידים לעסוק בתכנים לימודיים מתוקשבים ולנהל שיח מקוון עם מוריהם במרחב הדיגיטלי.