מערכת אשקלונים | צילום: הרב ליברמן ואיתמר שמעוני 

בית חב״ד בראשות הרב מנחם ליברמן הודיעה  באופן רשמי במכתב שיצא מטעם הרב ליברמן כי היא מתייצבת מאחורי איתמר שמעוני מועמד רשימת ״אשקלון תנצח״ במירוץ להנהגת העיר אשקלון,

הרב מנחם ליברמן ראש בית חב״ד באשקלון: ״בשנים האחרונות נוכחתי לדעת כי מר איתמר שמעוני הי"ו מבין את החשיבות של חינוך יהודי
 טהור. הדבר בא לידי ביטוי במהלך שנותיו כראש העיר. למרות שלא תמכנו בו פוליטית ולמרות שלא הגענו עם כוח פוליטי התמסר מר שמעוני לפיתוח, הרחבת והקמת מוסדות חינוך ובכללם מוסדות החינוך המונהגים על ידינו. אין זה סוד כי מבחינה פוליטית יתכן ומהלכים אחרים היו משתלמים לו יותר אך בכל זאת ניכרה השקעה רבתית בפיתוח מוסדות החינוך כשבראש הכותרת ניצב המבנה החדש לתיכון אור חיה חב"ד תיכון המשלב לימודי תורה ורמה רוחנית גבוהה לצד בגרות איכותית וחתירה להמשך לימודים גבוהים. זהו רק הדבר הבולט בשורה של דברים נפלאים לטובת חינוך ילדי העיר שעשה מר שמעוני.

לאור זאת כמדומני שיש חובה מוסרית והלכתית עלי באופן אישי, ועל כל אחד מהתושבים להודות לראש העיר על מעשיו ולסייע לו להיבחר ולהמשיך בתפקידו החשוב והאחראי למשך עוד חמש שנים. לצד זאת אני קורא לו ולשאר המועמדים השונים לנהל את המערכה מתוך כבוד זה לזה בהערכה ובאהבת ישראל וחס ושלום שלא להיפך. וזכות זו תעמוד לכל אחד ואחת מתושבי העיר בכל המצטרך להם מנפש ועד בשר. בהזדמנות זו אני רוצה לחזור ולאחל לי ולכם שנזכה להרבה הרבה נחת יהודי מהילדים שלנו, שנזכה אנחנו לשמש להם דוגמה חיה של התנהגות ערכית ויהודית, ושנזכה להמשיך ולהפיץ אהבת ישראל ואחדות ישראל מתוך פרנסה בהרחבה ובריאות איתנה״

איתמר שמעוני מסר כי: ״ערב חג הסוכות מקבל בשורה משמחת על החלטת תנועת חב"ד אשקלון, בראשות הרב מנחם ליברמן, לתמוך בי לראשות עיריית אשקלון. תנועת חב"ד יקרה לליבי ולליבם של עוד מיליונים בארץ ובעולם, בזכות הפעילות המבורכת שלהם למען אחדות ישראל, לכל יהודי באשר הוא. תנועה ליברלית, מקרבת ומאחדת. זוהי גם הדרך ותפיסת העולם שלנו - לשמור על אשקלון ליברלית ומאוחדת, המאפשרת לכל תושב חיים על פי בחירתו ואמונתו. אין לי ספק שזהו עוד צעד משמעותי שלנו בדרך חזרה להנהגת העיר, ויהיו עוד כאלה בהמשך. חג סוכות שמח ומועדים לשמחה.״