סיון סבג-אסולין | צילום: מערכת אשקלונים, ישיבת המועצה אמש 

מועצת העיר התכנסה אמש (שני) לישיבת מועצה מן המניין האחרונה לקדנציה זאת. במסגרת הישיבה הועלו אישורי פרוטוקולים שונים, כאשר ברוח סיום הקדנציה ולאור אווירת הבחירות, הוחלט על ידי חברי המועצה, שלמה כהן ורמי סופר, להוריד שאילתות שעלו לסדר היום. הדבר המשמעותי ביותר שעלה בישיבת המועצה היה הצגת הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית ואישורם. הדו"חות שהוצגו בישיבת המועצה התייחסו לשנת 2017 אך בדיון עלה נושא בדיקת נאותות שבוצעה לפני תחילת כהונתו של המנכ"ל הנוכחי, עו"ד יוסי דיין. בבדיקת הנאותות נבדקו השנים 2015-2016.   

"רואי החשבון הגיעו למסקנות שהדו"חות הכספיים של שנת 2016 לא משקפים נאמנה ואפילו לא קרוב לכך את מצבה הכלכלי של החברה...לדו"חות הכספיים למאזן הכספי של 2017 יש השלכה על תזרים המזומנים של החברה", אמר המנכ"ל עו"ד יוסי דיין בסקירה שנתן בפני חברי המועצה. יחד עם זאת הוא הדגיש: "אני אומר בצורה הברורה זה לא משפיע עלינו, אנחנו נעשה עבודתנו נאמנה. אנחנו נביא את החברה למקום שבו היא צריכה להיות. כרגע עצרנו את 'כל הדליפות' שהיו, את כל ההוצאות המיותרות שהיו, את כל הדברים שהחברה הכלכלית לקחה על עצמה שלא בצדק ועוד ידינו נטויה. חלק ניכר מכספי הפיתוח ששולמו נעשה בהם שימוש שלא לשמם הם נועדו. אני עומד מאחורי כל מילה שאני אומר. אנחנו נעמוד מאחורי ההתחייבות שלנו לפיתוח, הכל יבוצע. בשמונה החודשים שאני נמצא ביצענו עבודות פיתוח רבות מאוד במקומות שלא היו כספים".

צפו בסקירה המלאה של מנכ"ל החכ"ל, עו"ד יוסי דיין:

 

ראש עיריית אשקלון בפועל, תומר גלאם, התייחס בתחילת הדיון לטענות שעלו מחברי המועצה וכן מהיועצת המשפטית עו"ד הילה רווח לשאלה האם מדובר במעשים פליליים וכיצד יש לנהוג במידה וכן. "יש לי אחריות ציבורית כיו"ר דירקטוריון וכראש עיר להציג את הדברים כפי שהם. לפעמים, הדברים לא כך נעימים להישמע דווקא בתקופת בחירות אבל אנחנו מציגים את הדברים כפי שהם. התחייבנו להשלים את עבודות הפיתוח לפי ההסכמים שנחתמו בעבר כדי לא לפגוע בפעילות השוטפת של התושבים. גם הורתי לא לעכב תשלומים לספקים. כשנכנסתי לתפקיד, קבלנים לא רצו לעבוד כאן כי לא שילמו להם. בעניין הנושא הפלילי, זה גם הועלה בדירקטוריון. לכן אני מבקש שבישיבת הדירקטוריון הבאה, יגיע מבקר העירייה ואם אכן צריך לערב גורמים נוספים, אז כן לערב אותם כדי לדעת מה קרה".  

חבר האופוזיציה, שלמה כהן אמר על הדיווח: "צריך לצאת דיווח שמסביר בדיוק מה קרה פה. אם יש חשש לפלילים צריך לחקור את הנושא. יש פה המון שגיאות שנעשו, צריך לנתח מה קרה שם. האם יש כוונת מכוון, האם זאת טעות האם זאת מדיניות. עניין חמור בעיניי לא פחות זה שתאגיד עירוני מממן פעילות שהיא באחריות העירייה. זה דבר חמור מאוד, אני כל הזמן התרעתי על הדברים האלה. עשרות פעמים אמרתי שצריך לראות את תקציב העירייה כקופה אחת ולא מה שעשו פה שהפכו תאגידים לכיס אחורי. אלה כספים שחסרים לעיר". 

מגלעד אורן, מנכ"ל החכ"ל לשעבר שהדו"ח מתייחס לתקופת כהונתו נמסר בתגובה ל"אשקלונים":

"צר לי שהנהלת העירייה והחכ״ל הנוכחית בוחרות להציג נתונים מסולפים, אשר משוללים כל בסיס עובדתי. למען הסר ספק, הטענות שהוצגו נדחות על ידי במלואן. 

ראשית, אציין כי הנהלת העירייה והחכ״ל הנוכחית ״שכחו״ לספר כי בשנת 2016 התקיימה בחברה הכלכלית ביקורת של מס הכנסה. דרישת מס הכנסה הייתה הכרה ברווחים נוספים שנצברו בחכל בסך של כ-100 מיליון ש״ח וכפועל יוצא מכך, תשלום של 25 מיליון מס. לאחר דין ודברים של מספר חודשים עם רשויות המס, סוכם כי החכ״ל תכיר ברווחים נוספים שנצברו בסך של כ-16 מיליון ש״ח וכתוצאה מכך שילמה מס בסך של כ-4 מיליון ש״ח. כיצד עובדה זו, מסתדרת עם הדוחות הכספיים שהוצגו על ידי הנהלת החכ״ל ובודק הנאותות. אציין, כי החכ״ל לוותה בהסדר המס על ידי אחד מעורכי הדין המובילים בארץ. 

ממצאי בודק הנאותות הוצגו כבר לפני שנה. משרד רואי החשבון המבקר של החברה הכלכלית לא הסכים עם ממצאי בודק הנאותות ולכן לא הסכים להטמיע את ממצאי בודק הנאותות בדוח הכספי. כתוצאה מאי הסכמה זו, בשנת 2017, פוטר רואה החשבון המבקר של החכ״ל על ידי ההנהלה הנוכחית והובא במקומו משרד רואי חשבון, אשר פוטר על ידי האסיפה הכללית של החכ״ל בראשותו של מר איתמר שמעוני בשנת 2014. 

בנוסף, ברור לכל ואף ולא מפתיע, עיתוי פרסום הדוח, יום לאחר הכרזתו של איתמר שמעוני על התמודדות לראשות העיר. מנסים להכפישו בכל דרך אפשרית וזו ככל הנראה אחת הדרכים להכפישו. מצער מאד, שמכניסים בחברה עסקית וכלכלית חשבונאות על בסיס פוליטי. 

הטענות לגבי הוצאות על שיווק ואירועים על חשבון פיתוח אינן נכונות. ההוצאות על השיווק והאירועים הוצאו ברובן מרווחים, שנצברו בחברה הכלכלית וחלקן בהזמנות עבודה מעיריית אשקלון. אינני מבין, כיצד להנהלת העיר הנוכחית יש את התעוזה לבוא בטענות על אירועים אלו, כאשר הם היו מודעים לקיום האירועים והתעקשו לעלות על כל במה שהתקיימה בה אירוע של החכ״ל כגון דרום עולה, אירועי קיץ בשכונות, פורים, עצמאות וכיוצ״ב. 

החכ״ל בתקופתי שגשגה ופועלה בא לידי ביטוי בכל פינה בעיר אשקלון. פיתחנו שכונות מגורים חדשות, בנינו מאות מוסדות חינוך וציבור חדשים, הקמנו את הסי פארק ופיתוח הקניון במרינה, נבנו נכסים מניבים לחכ״ל כגון: מסעדות, גני ילדים וכול׳, הקמנו את רשות החנייה בעיר אשקלון, הסדרנו בחופי הים את הקיוסקים והשכרת השמשיות והכסאות במחירים מוזלים, חתמנו והתחלנו ליישם את הסכם הגג הגדול ביותר במדינת ישראל, שדרגנו את התשתיות בשכונת מגדל, הקמנו את החטיבה להתחדשות עירונית, התחלנו את הקמת בניין העירייה החדש וסיימנו את התכנון למשכן אומנויות הבמה בנוסף, יש עוד עשרות פרויקטים, שבוצעו על ידי החכל, אשר היריעה קצרה מלפרטן. ונכון שגם קיימנו אירועים ופעילויות שיווק ומיתוג של העיר אשקלון, אשר שינו את תדמית העיר בארץ ובעולם וגרמו לכך, שעשרות אלפי תושבים חדשים ומפעלים בחרו את בית הקבע שלהם בעיר אשקלון. 

כפועל יוצא מפעילות נרחבת זו, החכ״ל הרוויחה עשרות מיליוני שקלים בשנים אלו ולא הפסידה כפי, שנטען על ידי הנהלת העירייה והחכ״ל הנוכחית. 

אדגיש כי, חלק גדול ״מההפסדים״ שנרשמו היום בדוחות החברה הכלכלית יוכרו בעתיד כרווחים, כפי שנעשה במהלך השנים בחברה הכלכלית. במילים פשוטות, החברה מבטלת רווחים שקרו בעבר לטובת הכרתם בעתיד וזקיפתם לטובת הנהלת החכ״ל הנוכחית. 

לצערי, אני רואה היום את החכ״ל בקיפאון. אין ייזום של פרויקטים חדשים פרט למה שאני התחלתי ויזמתי. תחום אחד, שאני רואה שנעשה בו יותר מאשר בתקופתי, זה בתחום האירועים. למיטב ידיעתי, החכל ממשיכה לקיים אירועים ופעילות שיווק ברמה הגבוהה ביותר עבור העיר אשקלון וזה דבר מבורך, אך לצערי, בתקופתי לא הפקנו באמצעות החברה הילולות ל״ג בעומר לחצרות רבנים מסויימים וגם לא הסתייע בידי לממן טקס הלוויה לצדיק, שהעלו את עצמותיו לקבורה בישראל וכיוצ״ב, אך אני רואה עשייה רבה ואיכותית ואני שמח, שממשיכים את דרכי בתחום הזה ומבינים את חשיבות הדבר לעיר אשקלון. ולמרות שמלינים על מימון האירועים על ידי החכל בעבר, ההנהלה הנוכחית ממשיכה באותה דרך, רק שלא ברור מהיכן הם מממנים את האירועים ומעוניינים לרכוש מגרשים, אם מצב החברה הוא כל כך ״גרוע״, כפי שהם מתיימרים לצייר".