מערכת אשקלונים | צילום: ארכיון, שעון מים 

תושב אשקלון שנהג לשלם חשבון מים לתאגיד מי אשקלון, בממוצע של 200 ₪ בשנים האחרונות, נדהם לקבל לפני מספר חודשים חשבון מים בסכום של לא פחות מ-5,000 ₪ (חריגה של 360 קוב מים). לאחר שבדק עם מומחה שאין נזילות, פנה התושב לתאגיד המים באשקלון ורק לאחר מסכת של סחבת וסירוב לטענתו, הוחלט לבדוק את שעון המים במכון התקנים על ידי התאגיד.

השעון נבדק ולאחר הבדיקה נמסר לתושב ששעון המים תקין ועליו לשלם מיד את כל החובות. אלא שאז לגמרי במקרה, הגיע לתושב דו"ח הבדיקה ממכוון התקנים שקבע ששעון המים לא תקין ומכאן שאין לחייב את הצרכן. "למרות ההוכחה הניצחת וכשמסמך מכון התקנים בידו המצביע על אוזלת היד של התאגיד במקרה זה, מפליא כי גם העירייה באמצעות הלשכה המשפטית תומכים בקביעה המוטעית של התאגיד וסירבו להשיב את כל ההחזרים המגיעים לו כדין", טוען איציק נפש, יו"ר האגודה להגנת הצרכן בהסתדרות באשקלון, שהתושב פנה אליו בבקשה לסיוע. נפש פנה בהתראה ליועמ"ש בעיריית אשקלון ולמבקר העירייה בדרישה להורות לתאגיד להשיב את כל הכספים כולל ההוצאות הנלוות לתושב ובימים אלה מוסדר החזרי התשלום.

איציק נפש מציין, כי "מקרה זה מוכיח את צדקת האגודה להגנת הצרכן בהסתדרות באשקלון בדרישה למסור לצרכנים העתקי דו"חות בדיקת שעוני המים שבוצעו על ידי מכון התקנים וכל זאת כדי למנוע הטעיית הצרכן ולעמוד באמות מידה של גילוי נאות".

מעיריית אשקלון נמסר בתגובה ל"אשקלונים": "תאגיד המים יצר קשר עם התושב ברגע שנרשם במערכת חיוב חריג. לאחר שהתבצעה בדיקה ממנה עלה כי מד המים לא היה תקין וכי הייתה נזילה התושב זוכה בחשבונו בכפוף להוראות והכללים. נדגיש כי, בדיקת תקינות מד המים בוצעה באופן יזום על ידי התאגיד וההחזרים בגין נזילה הוחזרו לתושב כמקובל וכדין עוד בטרם התערבות עו"ד".