מערכת אשקלונים | צילום: ארכיון, אומנויות

בתחילת השבוע פסק בית המשפט לעניינים מנהליים בבאר שבע כי יש למחוק את העתירה שהוגשה נגד העירייה בעניין ההחלטה לביטול נוהל איחוד אחים בבית הספר 'לאומנויות'.

כזכור, המדובר בשני עותרים, אשר פנו לבית המשפט וטענו כי החלטת הרשות לביטול נוהל איחוד אחים נעשתה שלא כדין. כמו כן, טענו העותרים שיש לבטל את ההחלטה ולהשאיר את נוהל איחוד אחים בבית הספר 'לאומנויות' מאחר וביטול הנוהל יפגע בשוויון.

בנוסף לעתירה, הגישו העותרים בקשה לבית המשפט להוציא צו אשר ימנע מהרשות לבצע את ההגרלה שנקבעה ליום 14.03.2018 עד להחלטת בית המשפט בנושא. בית המשפט דחה את בקשתם של העותרים לקבלת צו מאחר ופעלו בשיהוי רב וקבע כי על הרשות להגיב לעתירה. ההגרלה התקיימה במועד הקבוע בנוכחות הגורמים הרלוונטיים ויועץ משפטי כנדרש במקרים מסוג זה.

בתגובה המקדמית לעתירה, נימקה העירייה את החלטתה בכך כי, בניגוד לטענות העותרים, ביטול נוהל איחוד אחים מחזק את עקרון השוויון, במיוחד לאור הנחיות משרד החינוך אשר קובעות כי אחד התנאים להישארותו של בית הספר 'לאומנויות' בית ספר ייחודי, הוא ביטול נוהל איחוד אחים בבית הספר. יתרה מכך, הובהר לבית המשפט כי אף אם לא היו מתקבלות הנחיות ממשרד החינוך, הרי שההחלטה נמצאת בסמכות הרשות ובהתאם לפסיקה, בית המשפט לא מתערב בהחלטות הרשות אלא במקרים חריגים בהם החלטת הרשות בלתי סבירה. במקרה דנן החלטת הרשות סבירה אף אם לא היו מתקבלות הנחיות משרד החינוך.

במהלך הדיון בית המשפט הסביר לעותרים כי לאור התגובה של הרשות אין סיכוי לעתירה זו במיוחד לאור העובדה שהתקבלו הנחיות משרד החינוך במקרה זה והרשות פעלה בסבירות ובהתאם להנחיות משרד החינוך ובנוסף הגישו את עתירתם בשיהוי.

לאחר שבית המשפט סיים את דבריו, ביקשו העותרים למשוך את עתירתם. בעירייה מציינים כי על אף שהעותרים הטריחו מערכת שלמה במקרה דנן, לפנים משורת הדין העירייה ויתרה על הוצאות המשפט. כאמור, בית המשפט מחק את העתירה כנגד הרשות. הדיון התנהל בפני השופטת גאולה לוין בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים. את העירייה ייצגו עו"ד אביחי לוי ועו"ד להב סבן מהלשכה המשפטית.