מערכת אשקלונים | צילום: מתוך מצגת משרד החינוך

ביום רביעי השבוע התקיים טקס הענקת אות "מורי המאה" למאה מנהיגי חינוך מהזרם הממלכתי דתי בכל רחבי הארץ, המצטיינים בעבודתם, על פי המלצת צוותי הניהול בבתי הספר וצוותי הפיקוח המחוזיים. זו השנה השביעית בה מתקיים טקס הוקרה למורי החמ"ד שמשמשים דוגמה לסובבים אותם בדרכם החינוכית ובעבודת הצוות שהם יוצרים.

בין מורי מחוז הדרום שזכו באות ההוקרה נמצאות שלוש נשות חינוך מאשקלון: דיאנה לאה דייני, מנהלת גן חצב מכיל, מלי עוגן, מחנכת בבית הספר רמב"ם, ונינט גלר, מדריכה בבית הספר אור חיה וחב"ד אור מנחם באשקלון. 

בנימוקי הוועדה לבחירתן נימקה הוועדה: אות ההוקרה למדריכה בבית הספר אור חיה וחב"ד אור מנחם באשקלון, נינט גלר, ניתנה לה על "מענה חברתי רגשי להעצמת התלמידה וקידומה". אות ההוקרה למלי עוגן, מחנכת בבית הספר רמב"ם, ניתה לה על "קידום אקלים חינוכי מיטבי בכיתות לקויי למידה". אות ההוקרה לדיאנה לאה דייני, מנהלת גן חצב מכיל, ניתנה לה על "הגן המכיל - שילוב ילדים מאתגרים בגן".