מערכת אשקלונים | צילום: תכניות לשכונת מגורים באשקלון, רשות מקרקעי ישראל

לאחר הדיון בהתנגדויות, הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור, אישרה הקמת 8,600 יחידות דיור חדשות באשקלון. מתכננת הוועדה, דקלה פרסיקו: "התכנית שאושרה היום באשקלון נותנות מענה למדיניות הממשלה למתיחת אזורי הביקוש ומאפשרות את המשך פיתוחה של אשקלון כעיר מרכזית במרחב תוך מתן דגש על בינוי עירוני אינטנסיבי, פיתוח שטחי ציבור איכותיים, עידוד השימוש בתחבורה ציבורית על ידי חיבור השכונות לתחנת רכבת חדשה ועוד".

תכניות המגורים באשקלון כוללות כ- 8,600 יח"ד בתמהיל בינוי מגוון אשר כולל בניה מרקמית, בגובה של 7-14 קומות ובצפיפות של 15 יח"ד לדונם. התכניות קודמו והוגשו על ידי רשות מקרקעי ישראל, בתיאום עם עיריית אשקלון ותוכננו באמצעות אדריכל אלי ארמון. תכניות אלה מצטרפות ליתר התכניות אשר קודמו באמצעות הותמ"ל במסגרת הסכם הגג באשקלון, ויחד מוסיפות כ- 25,000 יח"ד לעיר.

תכנית אבן עזרא מ7 מצויה בצפון מזרח העיר בין שכונות קיימות ואזור תעסוקה. התכנית כוללת תוספת של כ-4,000 יחידות דיור במגוון טיפוסי מגורים, חלקם עם שימושים מסחריים, כ-32,500 שטחי תעסוקה, שטחים ציבוריים פתוחים, כיכר עירונית ומבני ציבור הנותנים מענה לתושבי השכונה החדשה. תכנית מ6 ממוקמת בפאתיה הצפוניים של העיר, בסמיכות לקו הרכבת ממזרח. התכנית כוללת תוספת של 4,600 יחידות דיור, מבני ציבור, כ-124,000 מ"ר לתעסוקה, כ-101,000 מ"ר לתעשייה, שטחי מסחר, ושטחים ציבוריים פתוחים. כמו כן התכנית מסדירה מסילה ותחנת רכבת מתוכננת לצפון העיר, ומציעה הרחבה של מתקן טיהור השפכים של העיר אשקלון, כדי שיוכל להכיל את צורכי העיר הצפויים לאור פיתוח יחידות הדיור.