מערכת אשקלונים | צילום: הדמיית התוכניות: ארמון אדריכלים עבור רשות מקרקעי ישראל

8,500 יחידות יוקמו בקרוב באשקלון? הוועדה לקידום מתחמים מועדפים לדיור הפקידה ביום ראשון את התכניות להתנגדויות הציבור. כעת ניתן לראות האם התושבים באשקלון יביעו התנגדויות וכיצד זה ישפיע על התכנית להקמת אלפי יחידות הדיור.

תכנית מ'6 - מצויה בקצה הצפוני של העיר ומונה כ- 4700 יח"ד. ממוקמת צפונית לעיר היין העתידית. 30% מהיקף יחידות הדיור בתכנית מוגדרות כדירות קטנות אשר עשויות להתאים לאוכלוסיות שונות ובניהם זוגות צעירים. התכנון מציע תמהיל מגורים מגוון וכן מענה לאוכלוסייה ותיקה, ולכל אלה מוצעים שטחי מסחר, פנאי וצירי הליכה מרובים. המתחם מאופיין בבינוי מרקמי היוצר חזיתות כלפי הרחובות. גובה מבני המגורים נע בין 7-10 קומות וכן מבנה מגורים בעל 20 קומות בכיכר העירונית במרכז התכנית ומבנה לדיור מיוחד המשולב בשימושים מסחריים. במערב התכנית מוצעת קריית חינוך הכוללת בתי ספר מקיפים, בי"ס יסודי ומתחם לשירותים כלל עירוניים. הקריה סמוכה לעורק תחבורתי עירוני כדי להנגיש את בתי הספר לאמצעי תחבורה ציבורית מרכזית. התכנית כוללת מרכזים קהילתיים המפוזרים בכל מרחבי המגורים במרחקי הליכה סבירים. התכנית מרושתת בשבילי אופניים לאורך ולרוחב הצירים העיקריים. כל אלה מאפשרים נגישות לכל אזורי הפעילות והפנאי הציבוריים וקושרים את כל אזורי המגורים אל הפארק העירוני ממערב.

היקף מבני הציבור בתכנית כ 148 דונם – המיועדים לשימושים שכונתיים וכן לשימושים כלל עירוניים אשר תוארו לעיל. מבני הציבור כוללים את כל הדרוש מבחינת מבני חינוך, דת וציבור לאוכלוסייה העתידית. היקף התעסוקה בתכנית עומד על כ 127,000 מ"ר, מתוכו כ 17,800 המיועדים למסחר, במאפיינים הבאים: - רצועת אזור תעשיה במזרח התכנית, בסמוך אליה רצועת תעסוקה ומסחר, אשר יוצרים חיץ ממסילת הרכבת ודרך 4 ארצית. - ייעודי מסחר ומגורים לאורך הציר הראשי ובמרכז המתחם כיכר עירונית עם בינוי בצפיפות גבוהה וכן שטח מסחר שכונתי בסמיכות לדיור מיוחד. אזורי התעסוקה והמסחר ממוקמים על בסיס הצירים הראשיים בהם ינועו קווי התחבורה הציבורית ובסמיכות לשטחים ציבוריים פתוחים מרכזיים, כך שתתאפשר נגישות גבוהה למגוון אוכלוסיות.

תכנית אבן עזרא- כוללת כ- 3800 יח"ד ומצויה בצפון מזרח העיר בצמידות לרחובות אבן עזרא ומנחם בגין. גובה מבני המגורים נע בין 7-14 קומות כאשר רוב שטחי החניה צפויים להיות תת קרקעיים. התכנון מציע תמהיל מגורים מגוון, וכן מענה לאוכלוסייה ותיקה, ולכל אלה מוצעים שטחי מסחר, פנאי וצירי הליכה מרובים. מיחידות הדיור בתכנית הן דירות קטנות אשר עשויות להתאים לאוכלוסיות שונות ובניהם זוגות צעירים. התכנית כוללת מרכזים קהילתיים המפוזרים בכל מרחבי המגורים במרחקי הליכה סבירים. התכנית מרושתת בשבילי אופניים לאורך ולרוחב הצירים העיקריים אשר מאפשרים נגישות לכל אזורי הפעילות והפנאי הציבוריים. היקף מבני הציבור בתכנית הוא כ 108 דונם המיועדים לשימושים שכונתיים וכן לשימושים כלל עירוניים. בתי הספר המקיפים ממוקמים על הצירים הראשיים, בהתאם למדיניות עיריית אשקלון בנושא. יתר מוסדות הציבור ממוקמים בסמיכות למגורים באופן שיאפשר שימוש יעיל ונגישות אליהם.

היקף התעסוקה בתכנית עומד על כ 32,000 מ"ר, היקף המסחר עומד על כ- 10,000 התכניות מהוות נדבך חשוב בקידום התכנוני של רמ"י לתכניות מגורים ברחבי הארץ והבאתן לכדי אישור על מנת לתת מענה לביקוש הקיים באזור אשקלון ובסביבתה.

 עדיאל שמרון מנהל רשות מקרקעי ישראל: "התכניות מאפשרות מתן מענה לצורכי הדיור הגדלים תוך מתן אפשרות לדיור בר השגה לאוכלוסייה במגוון רחב. אין ספק כי שתי התכניות משלימות את ההיצע שתאפשר העיר בדרכה להפוך למרכז מטרופוליני חשוב".