מערכת אשקלונים | צילום: ארכיון, תחנת הכח

מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה – נפת אשקלון, מיטל אמיתי פנתה למנכ"לי המשרד להגנת הסביבה ישראל דנציגר, משרד התשתיות, האנרגיה והמים שאול מרידור ורשות החשמל ד"ר אסף אילת בדרישה כי לא יאשרו שוב לחברת החשמל דחייה בלוחות הזמנים ליישום פרויקט הפחתת הפליטות בתחנת הכוח רוטנברג שבאשקלון.

בפנייתה למנכ"לים מסרה אמיתי, כי איגוד הערים קיבל בדאגה את הודעתו של ראש אגף איכות אויר במשרד להגנת הסביבה על דחייה בלוחות הזמנים ליישום פרויקט הפחתת פליטות ביחידת יצור 1 בתחנת הכוח רוטנברג באשקלון, וכי מהודעתו עולה כי צפויות דחיות נוספות בחיבור יתר יחידות היצור של החברה.
מנכ"לית האיגוד אמרה, כי האיגוד - המייצג את האינטרס הציבורי לא יאפשר דחייה נוספת בלוחות הזמנים, דבר שמשמעותו פגיעה ישירה בציבור. בפנייתה מציינת המנכ"לית, כי האיגוד נטל חלק פעיל בכתיבת התנאים בהיתר הפליטה וכן, הערותיו המקצועיות הוטמעו במסמך הסופי. כמו כן, האיגוד הוא זה שברשותו ריכוז נתוני הפליטות בגין פעילות היצור בתחנת הכוח, וכי אי שיתופו בתהליכי קבלת ההחלטות הינה דבר פסול ולא אחראי.

כמו כן, מזהירה אמיתי, כי כל דחייה ביישום הפרויקט שתכליתו צמצום פליטות מזהמים לאוויר, הינה בעלת השפעות בריאותיות וסביבתיות משמעותיות לתושבי אשקלון ולתושבים ביישובי המועצה האזורית חוף אשקלון.

במכתבה מדגישה מנכ"לית האיגוד, כי בקשת הדחיה של חברת החשמל הינה בקשה רביעית, ברצף של בקשות להארכת מועד אותן היא מגישה כבר מאז שנת 2010. וכי המשמעות היא למעשה דחייה קבועה וחוזרת ביישומו של הפרויקט להפחתת פליטות באתר רוטנברג במשך מזה כ- 10 שנים.

מנכ"לית האיגוד, מיטל אמיתי: "עולה חשש, כי חברת החשמל מנצלת לרעה את אורך הרוח וההבנה לה זכו בקשותיה החוזרות ונשנות לדחייה, וכי התנהלותה בעניין זה עד כה מצביעה על חוסר רצינות והעדר מחויבות של ממש לעמידה בדרישות הסטטוטוריות המחייבות".